Associació

L’ assamblea general la composen tots els associats

T'hi interessa formar part?

L’Associació Professional d’Empresaris d’Hostaleria de Tossa de Mar (APEH) és l’entitat que representa col·lectivament el sector d’hostaleria, això significa que, som interlocutors amb les institucions. Som la teva veu i els teus interessos.

Som emprenedors que contribuïm activament a la creació de llocs de treball, i per tant, som persones al servei de la societat.

Objectius

Representació
La representació, defensa y promoció col·lectiva dels interessos de llurs afiliats. Vetllant, per tant, pels drets i accions de tota mena que afectin a la totalitat o part de les empreses integrants de l’entitat.
Solidarització
El foment de la solidaritat entre els emprenedors, promocionant i creant serveis comuns de caire assistencial.
Organització
La programació de quantes accions s’escaiguin per aconseguir millores socials i econòmiques de llurs afiliats.
Qualitat
Posar a l’abast dels associats el màxim de serveis i avantatges al millor preu.
Formació
Una constant acció formativa i de promoció cultural.
Innovació
Desenvolupant iniciatives i projectes per dinamitzin i actualitzin el sector.