Avís legal

Dades identificatives del titular web

En compliment del deure d’informació estipulat a l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol dels Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, APEH, Associació de Professionals i Empresaris d’Hostaleria , amb DNI Fiscal G-17294646, d’ara endavant APEH Associació d’Hostaleria de Tossa de Mar , en qualitat de titular del web costabrava-tossademar-org , amb adreça al Apartat de correus, 65 C/ Mª Axuiliadora, 3, Bloc A, Baixos, 17320 Tossa de Mar, Girona, adreça de correu electrònic apehtossa@gmail.com i telèfon +34630720304, procedeix a comunicar-los la informació que conforma i regula les condicions dús daquesta pàgina, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la web que és publicat sota el domini costabrava-tossademar.org , assumeixen i es comprometen a respectar.

Condicions d'ús

La utilització de costabrava-tossademar-org atorga la condició d’Usuari de APEH Tossa de Mar, sigui persona física o jurídica i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses a l’Avís Legal. Si l’Usuari no hi està conforme, s’abstindrà d’utilitzar immacorominas.com. Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions pel qual la versió publicada per APEH Associació d’Hostaleria de Tossa de Mar pot ser diferent a cada moment en què l’Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l’Usuari ha de llegir l’Avís Legal a totes i cadascuna de les ocasions que accedeixi a costabrava-tossademar-org.

A través de costabrava-tossademar-org, facilita al Usuario el acceso y utilización de varios Contenidos publicados por medio de Internet por APEH Associació d’Hostaleria de Tossa de Mar o por terceros autorizados.

El Usuario está obligado y se compromete a utilizar costabrava-tossademar-org y los contenidos conforme a la legislación vigente, el Aviso Legal y cualquier otro aviso o instrucción que se pongan en conocimiento, ya sea por medio de este mismo Aviso Legal o en cualquier lugar de los Contenidos que conforman costabrava-tossademar-org, como son las normas de convivencia, la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas. En estos términos, el Usuario se obliga y compromete a NO emplear cualquier de los Contenidos con fines y efectos ilícitos, prohibidos en el Aviso Legal o por la legislación vigente, contrario a los derechos e intereses de terceros o que de cualquier manera puedan hacer daño, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir el normal uso de los Contenidos, los equipos informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos magatzemats en cualquier equipo informático propio o contratados por APEH Associació d’Hostaleria de Tossa de Mar, de otro USUARIO o de cualquier usuario de Internet (hardware y software).

El Usuario se obliga y compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de material que forme parte de immacorominas.com, como informaciones, textos, datos, contenidos, mensajes, gráficas, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software, logos, marcas, iconos, tecnología, enlaces, diseño gráfico y códigos de fondos, o cualquier otro material al cual tuviera acceso en su condición de Usuario de immacorominas.com, sin que esta enumeración tenga carácter restringido. Así mismo, conforme a todo ello, el Usuario no podrá:

    • Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra manera comunicar públicamente, transformar o modificar los Contenidos, excepto que tenga autorización escrita y explícita de APEH Associació d’Hostaleria de Tossa de Mar, que es titular de estos derechos, o bien que esté legalmente permitido.
    • Suprimir, manipular o de qualsevol manera alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets de APEH Associació d’Hostaleria de Tossa de Mar o dels seus titulars, de les empremtes i/o identificadors digitals, marques d’aigua o qualsevol altre mitjà tècnic establerts pel seu reconeixement. L’Usuari s’abstindrà d’obtenir i d’intentar accedir als Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la vostra disposició per aquesta finalitat, o s’hagin indicat per aquest fi a les pàgines web on es trobin els Continguts, o en general, els que es facin servir habitualment a Internet per aquest efecte sempre que no provoquin cap risc de dany o inutilització de la web immacorominas.com, i/o dels Continguts.

Propietat intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a costabrava-tossademar-org són propietat de APEH Associació d’Hostaleria de Tossa de Mar o si no pot ser, dels seus respectius propietaris, sense que es pugui entendre en cap cas que l’ús o l’accés al Portal i/oa els Continguts doni a l’ Usuari cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius i sense que es puguin entendre cedits a l’ Usuari , com tampoc cap dret d’explotació que existeixin o puguin existir sobre aquests Continguts. De la mateixa manera els continguts són propietat intel·lectual APEH Associació d’Hostaleria de Tossa de Mar, o de tercers si escau, per tant, els drets de propietat intel·lectual són de titularitat de Jordina Corominas Pedro o de tercers a qui se’ls hagi autoritzat el seu ús, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. en qualsevol manera, i especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. L’ús no autoritzat de la informació continguda en aquesta Web, així com la lesió dels drets de la Propietat Intel·lectual o Industrial de APEH Associació d’Hostaleria de Tossa de Mar o de tercers inclosos a costabrava-tossademar-org que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Disponibilitat de costabrava-tossademar-org

APEH Associació d’Hostaleria de Tossa de Mar no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a costabrava-tossademar-org, als seus continguts, ni que aquests es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà esforços, per intentar evitar-los, arreglar-los o actualitzar-los. Per tant, costabrava-tossademar-org no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol classe produïts a l’Usuari provocats per errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixen la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

APEH Associació d’Hostaleria de Tossa de Mar exclou, excepte les contemplades a la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que esdevinguin de la manca de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de costabrava-tossademar-org i dels continguts, a l’incompliment de l’expectativa d’utilitat que l’USUARI hauria pogut atribuir a costabrava-tossademar-org i als continguts.

La funció dels Hiperenllaços que apareguin en aquesta Web és exclusivament informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres Web que tenen informació sobre la matèria. Aquests Hiperenllaços no constitueixen suggeriment ni recomanació.

costabrava-tossademar-org  no es fa responsable dels continguts de les pàgines enllaçades, del funcionament o ús dels Hiperenllaços ni del resultat dels mateixos, ni garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin provocar alteracions en el sistema informàtic (hardware i software ), els documents o els fitxers de l’Usuari, excloent-ne qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’Usuari per aquest motiu.

L’accés a costabrava-tossademar-org no implica l’obligació per part de APEH Associació d’Hostaleria de Tossa de Mar de controlar l’absència de virus, cucs informàtics o qualsevol altre element informàtic danyat. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyats, per APEH Associació d’Hostaleria de Tossa de Mar no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es produeixin durant la prestació del servei de costabrava-tossademar-org  , ni dels possibles danys que puguin donar-se al sistema informàtic de l’Usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’Usuari emprat per la connexió als serveis i continguts de la Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

La prestació del servei de costabrava-tossademar-org  i dels continguts té, en principi, una durada indefinida. Tot i així, APEH Associació d’Hostaleria de Tossa de Mar i/o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan sigui possible, costabrava-tossademar-org  advertirà prèviament l’acabat o la suspensió de costabrava-tossademar-org.

Qualitat de costabrava-tossademar-org

Donat l’entorn dinàmic i canviant de la informació i dels serveis que se subministren a través de costabrava-tossademar-org, posa èmfasi, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat de els Continguts. La informació de les pàgines del Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas, no ofereixen o tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

Limitació de responsabilitat

APEH Associació d’Hostaleria de Tossa de Mar exclou de tota responsabilitat per les decisions que l’Usuari pugui prendre basant-se en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin tenir els documents i els gràfics de costabrava-tossademar-org. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense avís previ del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions per part de APEH Associació d’Hostaleria de Tossa de Mar a l’Usuari efectuades per qualsevol mitjà es consideraran eficaces a tots els efectes.

Juristicció

Per totes les qüestions que es plantegin sobre la interpretació, l’aplicació i el compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, totes les parts que intervenen se sotmetin als Jutges i Tribunals de la província de Girona, renunciant de manera exprés a qualsevol fur o jurisdicció que li pugui correspondre.

Legislació aplicable

Aquest Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent.