Avui, 20 d’abril de 2022, ha entrat en vigor el Reial Decret 286/2022 pel que es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes amb motiu del brot epidemiològic del virus SARS-CoV-2.

La norma, que entra en vigor avui mateix 20 d’abril, deixa sense efecte les previsions que es contenien en les anteriors normes (Reial Decret 115/2022 i Llei 2/2021) i estableix l’obligatorietat de dur-la, per a persones amb 6 o més anys, en els següents supòsits:

  • En els centres i serveis sanitaris per part de les persones que hi treballin, les persones visitants i de les pacients (aquestes últimes amb l’excepció de quan romanguin a l’habitació).
  • En els centres sociosanitaris les persones treballadores i les persones usuàries quan estiguin en zones compartides.
  • En els medis de transport aeris, de ferrocarrils, per cable, autobusos i transport públic.
  • En els medis de transport marítim quan no sigui possible mantenir la distància de seguretat (1,50 metres) a excepció de les cabines compartides amb nucli de convivència.

No serà obligatòria la mascareta en aquelles persones que, per ús de la mascareta, puguin resultar perjudicades per patir algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria. Tampoc ho serà en aquelles activitats en les que l’ús mascareta resulti incompatible.